Aktuality


13.03.2020

Informace k provozu společnosti

V souvislosti s opatřeními vlády ČR a souvisejícími úkony spojenými s ochranou proti koronaviru sdělujeme, že naše společnost se nachází ve standardním režimu.

Znamená to, že pracujeme bez narušení plynulých dodávek tepelné energie pro naše zákazníky.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

06.01.2020

Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2020

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2020. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené příloze.

Jménem společnosti Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky bych rád, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkoval všem zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení našich smluvních vztahů.

Těším na úspěšnou vzájemnou spolupráci v roce 2020.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2020

24.05.2019

Blesková pododeň na Luční 22.5.2019

Ve středu 22.5.2019 se kolem 14,00 hod. odpoledne prohnala velká voda z „remízku“ na Luční kolem kotelny a garáží. Za pomoci sboru dobrovolných hasičů a pracovníků společnosti se podařilo ochránit převážnou část majetku firmy i občanů. Děkujeme.

 

                                                             

 

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

15.05.2019

Exkurze žáků 4. tříd v provozovně kotelny na ulici Luční

U příležitosti letošního Dne Země (připadající na 22. duben), jsme ve spolupráci s paní Leonou Vlčkovou, paní Martinou Poláchovou a ZŠ Valašské Klobouky zorganizovali návštěvu žáků všech tří 4. tříd naší základní školy v areálu provozovny Luční.  Letošní setkání se uskutečnilo v pondělí 29. dubna.

Zajímavou akci jsme zde uspořádali již počtvrté. Program byl rozdělen na 2 samostatné části. První část, pod vedením paní Poláchové, byla věnována seznamování dětí s jednotlivými druhy odpadu, jeho tříděním, dalším zpracováním a činností sběrného dvora. Děti také samostatně vytvářely pracovní skupiny, které zpracovávaly grafické výstupy k tomuto tématu. Děti se u nás postupně střídaly v hodinových intervalech. Na vše dohlížel pedagogický dozor třídních učitelek paní Strbákové, Graclíkové a Rozmánkové. Děti byly opět velmi dobře připraveny, což dokládaly zvídanými dotazy, které se týkaly jak provozu a činnosti kotelny, tak i témat souvisejících s bezpečností, ekologií a životním prostředím.

Přes nepříznivé počasí byly děti soustředěné a pozorné a věříme, že si odnesly i zajímavé zážitky a postřehy.

 

      

08.01.2019

Stanovení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2019

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2019.  Společnost Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky stanovuje pro letošní rok předběžnou cenu o 0,5 % nižší, než tomu bylo v roce předcházejícím. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené příloze.

Jménem společnosti Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky bych si dovolil, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkovat všem zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a vstřícnost při řešení našich smluvních vztahů.

Zároveň se těším na úspěšnou vzájemnou spolupráci v celém roce 2019.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

 

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2019

07.09.2018

Rekonstrukce kotelny v ulici 2. května

Společnost Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky realizovala rekonstrukci kotelny v ulici 2. května č. 916, která vyrábí teplo pro kino Svět a prostřednictvím teplovodu i budovu Masarykovo náměstí č.1079 (nízkoprahové centrum).

Projektový záměr, který byl předložen, schválen a rovněž odsouhlasen valnou hromadou společnosti, byl realizován jako součást našeho střednědobého investičního plánu.

Cílem rekonstrukce bylo nahrazení více než 22 let starého zařízení novou technologií, resp. moderními kondenzačními kotli, spalujícími zemní plyn. Původní starší zařízení Destila, které již bylo na hranici spolehlivosti a  životnosti, jsme vyměnili za 2 plynové kondenzační kotle typu Therm 45 KD.A. (viz snímek pod příspěvkem). Díky efektivnějšímu provozu modernějšího vybavení kotelny jsme mohli snížit původní instalovaný výkon zdrojů vytápění o 9 %. Součástí rekonstrukce byla také instalace nových regulačních prvků.

Společnost použila, v souladu s rozhodnutím valné hromady, na tuto rekonstrukci výhradně vlastní finanční zdroje ve výši více než 250 tis. Kč. Realizací uvedené akce a instalací nového zařízení dojde nejen k modernizaci a vyšší spolehlivosti zdroje tepla, ale i ke snížení spotřeby paliva na vytápění pro městské kino a nízkoprahové centrum.

Milan Krčmář

 

26.04.2018

Školáci navštívili kotelnu na sídlišti Luční

Ve čtvrtek dne 26.4.2018 proběhla exkurze žáků místní základní školy do areálu kotelny Luční. Jednalo se o třidy klobouckých čtvrťáků. U příležitosti dubnového Dne Země, jsme zde ve spolupráci s paní Leonou Vlčkovou, Martinou Poláchovou a ZŠ Valašské Klobouky zorganizovali návštěvu žáků všech čtyřech 4. tříd naší základní školy.  Akci jsme uspořádali již potřetí. Program byl rozdělen na 2 samostatné části. První polovina byla zaměřena na prohlídku kotelny, ve druhé části pak paní Vlčková seznámila děti s jednotlivými druhy odpadu, jeho tříděním, dalším zpracováním a činností sběrného dvora. Děti se u nás postupně střídaly v hodinových intervalech. Na vše dohlížel pedagogický dozor třídních učitelů paní Dohnalové, Psotové, Doležalové za podpory paní Šimoníkové. Děti byly na akci od svých kantorů dobře připraveny. Mohli jsme tak zaznamenat velké množství zajímavých otázek, které se týkaly jak provozu a činnosti kotelny, tak i témat souvisejících s ekologií a životním prostředím. Věříme, že si děti odnesly zajímavé postřehy a budeme se těšit na další ročník.

Ing. Milan Krčmář, ředitel

16.01.2018

Stanovení předběžné ceny tepelné energie na rok 2018

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme tímto předběžnou cenu tepelné energie pro naše zákazníky na rok 2018.  Společnost Výroba tepla s.r.o., Valašské Klobouky stanovuje pro letošní rok předběžnou cenu o 2 % nižší, než tomu bylo v roce předcházejícím. Podrobnosti jsou uvedeny v připojené příloze.

Jménem společnosti bych si dovolil, prostřednictvím těchto webových stránek, poděkovat všem našim zákazníkům a odběratelům za dosavadní přízeň a těším se na úspěšnou vzájemnou spolupráci také v roce 2018.

Ing. Milan Krčmář, jednatel společnosti

 

Stanovení předběžné ceny tepla na rok 2018

12.01.2018

Rekonstrukce kotelny ČSA 259

Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky realizovala rekonstrukci kotelny v ulici Československé armády č. 259, kde sídlí katastrální úřad. Investiční akce byla dokončena v září 2017. Tento projektový záměr byl schválen a rovněž odsouhlasen valnou hromadou společnosti jako součást jejího střednědobého investičního plánu.

Předmětem rekonstrukce bylo nahrazení více než 22 let starého zařízení novou technologií, resp. moderními kondenzačními kotli, spalujícími zemní plyn. Původní zařízení, které již bylo na hranici spolehlivosti a  životnosti, jsme vyměnili za 2 plynové kondenzační kotle typu Therm 45 KD.A. Díky efektivnějšímu provozu modernějšího vybavení kotelny jsme mohli snížit původní instalovaný výkon zdrojů vytápění o 10 %. Součástí rekonstrukce byla také instalace nového regulačního a řidícího systému Vaillant, který umožňuje plynulejší a pružnější provoz celé kotelny.

Společnost použila, v souladu s rozhodnutím valné hromady, na tuto rekonstrukci výhradně vlastní finanční zdroje ve výši téměř 270 tis. Kč. Realizací uvedené akce a instalací nového zařízení dojde nejen k modernizaci a vyšší spolehlivosti zdroje tepla, ale i ke snížení spotřeby paliva na vytápění v celé budově.

Milan Krčmář

17.05.2017

Společnost Výroba tepla uspořádala akci pro školáky

V pátek dne 5.5.2017 proběhla exkurze místních čtvrťáků do areálu kotelny Luční. U příležitosti dubnového Dne Země, jsme zde ve spolupráci s paní Martinou Poláchovou a ZŠ Valašské Klobouky zorganizovali návštěvu žáků všech 4. tříd naší základní školy.  Akce se konala již podruhé. Náš program byl rozdělen na 2 samostatné části. První polovina byla zaměřena na prohlídku kotelny, ve druhé části pak paní Poláchová seznámila děti s jednotlivými druhy odpadu, jeho tříděním a dalším zpracováním. Děti byly zařazeny do tří skupin, které se u nás postupně střídaly v hodinových intervalech. Na vše dohlížel pedagogický dozor třídních učitelů paní Graclíkové, paní Rozmánkové a pana Pozlovského. Děti byly na akci dobře připraveny, takže jsme mohli zaznamenat velké množství zajímavých otázek, které se týkaly jak provozu a činnosti kotelny, tak i témat souvisejících například s hospodařením firmy samotné.

Den Země_2

Po skončení návštěvy kotelny následoval pestrý výklad a panelová prezentace paní Poláchové, která na téma odpadového hospodářství děti velmi zaujala.

Den Země 1

Ing. Milan Krčmář, jednatel