Předmětem podnikání firmy je výroba a distribuce tepelné energie určené k vytápění a pro ohřev teplé vody. V současné době činí instalovaný výkon na zdrojích 6,393 MW. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci tepelné energie v rámci města Valašské Klobouky jak pro domácnosti i pro nebytové prostory. Výroba tepla s.r.o. spravuje i majetek jiných subjektů, který slouží k uvedenému předmětu činnosti.

Vznik společnosti


Společnost Výroba tepla s.r.o. byla zřízena jediným zakladatelem, kterým je Město Valašské Klobouky. Na základě splnění podmínek uvedených v notářském zápisu a ve stanovách společnosti byla pak Výroba tepla s.r.o. Valašské Klobouky zapsána do obchodního rejstříku dne 3. října 2001. Základní kapitál činí 200.000,- Kč.

Společnost ustanovila dozorčí radu ve složení JUDr. Petr Hradil, Ing. Václav Šuchma, Ing. Lukáš Zezulka, Ing. Daneš Janík, Karel Janáč.

Počet zaměstnanců


Společnost má 5 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.

Provozované zdroje


Výroba tepla s.r.o. působí v katastru města Valašské Klobouky. Podrobnější údaje o jednotlivých místech jsou uvedeny v oddíle provozovny.

GDPR   Informace o zpracování osobních údajů

              Záznam o činnostech zpracování a ochraně osob_údajů